Bilder från Landeryd V (Torsten & Ingrid Andersson)

Torsten och Ingrid Anderssons bildsamling

Torsten Andersson

Torsten och Ingrid Andersson bodde i Sörholmen, Landeryd. Deras fotosamling har inventerats av Joakim Johansson som med hjälp av Torstens släktingar satt namn och beskrivning till fotografierna. Torstens mor Olga var föreståndarinna för Landeryds Ålderdomshem
(se Bilder II). Torstens morföräldrar bodde i torpet Tysklyckan vid Slattefors, så fotografierna har stark lokal anknytning.

Nedan Torsten och Ingrid Andersson 1998

Bildtext-TIAs bilder och ålderdomshemmet

TIA001

TIA002

TIA003

TIA005

TIA006

TIA007

TIA008

TIA009

TIA010

TIA011

TIA012

TIA013

TIA014

TIA015

TIA017

TIA019

TIA019b

TIA020