Bilder från Landeryd V (Torsten & Ingrid Andersson)

Torsten och Ingrid Anderssons bildsamling

Torsten Andersson

Torsten och Ingrid Andersson bodde i Sörholmen, Landeryd. Deras fotosamling har inventerats av Joakim Johansson som med hjälp av Torstens släktingar satt namn och beskrivning till fotografierna. Torstens mor Olga var föreståndarinna för Landeryds Ålderdomshem
(se Bilder II). Torstens morföräldrar bodde i torpet Tysklyckan vid Slattefors, så fotografierna har stark lokal anknytning.

Nedan Torsten och Ingrid Andersson 1998

Bildtext-TIAs bilder och ålderdomshemmet

TIA001
TIA002
TIA003
TIA005
TIA006
TIA007
TIA008
TIA009
TIA010
TIA011
TIA012
TIA013
TIA014
TIA015
TIA017
TIA019
TIA019b
TIA020