Projekt Tillbyggnad 2020

En dröm blev verklighet……

Hembygdsföreningen fick i Dec. 2019 besked om att Hembygdsparken har beviljats medel för att ansluta till kommunens vatten och avloppsnät och kan därmed bygga handikapptoalett samt två vanliga toaletter vilket kommer att bli en bra service till alla besökare. Samtidigt får vi möjlighet att bygga ett nytt personalrum och tre nya förråd i en tillbyggnad på 14 m av nuvarande förrådsbyggnaden. Bidrag kommer från EU, Linköpings Kommun, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Hembygdsföreningen. Bygget blev klart i Sept. 2020.

Tack till Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Linköpings Kommun och
EU:s Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling för ert stöd som
möjliggjort att detta projekt kunde bli verklighet.  

Totalentreprenör

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Vårdnäs-Bygg-Logo-3.jpg

Bygget är nu klart och väntar nu på byggbesiktning.