Projekt Tillbyggnad

En dröm blir verklighet……

Hembygdsparken får bidrag för att ansluta till kommunens vatten och avloppsnät och kan därmed bygga en handikapptoalett samt två vanliga toaletter. Samtidigt får vi möjlighet att bygga ett nytt personalrum och tre nya förråd i en tillbyggnad på 14 m av nuvarande förrådsbyggnaden. Bidrag kommer från Linköpings Kommun med 10 % vilket innebär 207 000 kr och från Jordbruksverket/Länsstyrelsen med 80 % vilket innebär 1 656 000 kr. Hembygdsföreningen bidrar också med 10 % på 207 000 kr.
Hela bygget har en budget på 2 070 000 kr och planeras klart senast i sept. 2021.

Under denna flik kommer du att kunna följa hur vårt tillbyggnadsprojekt fortlöper….

Tack till Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Linköpings Kommun och
EU:s Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling för ert stöd som
möjliggjort att detta projekt kunde bli verklighet.  

Totalentreprenör

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Vårdnäs-Bygg-Logo-3.jpg