Lenastugan blir textilmuseum

Flytten av Lenastugan till Landeryds Hembygdspark 2015

Lenastugan den där röda lilla stugan som låg granne med återvinningscentralen vid Ullstämma. Från Brokindsleden såg man stugan som låg rofyllt innanför åker och ekar. Namnet är Lenastugan och den ska ha uppförts på 1890-talet på Övre Ullstämmas ägor, men stugans namn tillkom först under mitten av vårt förra sekel, innan dess hade stugan inget namn. Det var änkan Lena Karlsson (Lena Katharina född Eriksdotter 25/5 1835 i torpet Lottlyckan på Blästads ägor) som gav namn till stugan.

Lena blev änka 1889, hon hade då jobbat som piga och varit statarhustru vid Övre Ullstämma Mellan- och Södergård i 34 år. Möjligtvis byggdes stugan som ett tack till 53-åriga Lena, då hon med dottern var först att bo i stugan utan namn. Alla vid gården skrevs i husförhörslängderna enbart som boende vid Övre Ullstämma Mellan- och Södergård. Men år 1891 antecknas Lena med dotter som boende i tillhus (ungefär som nutidens hyresgäst). Det borde betyda att de bodde i stugan som ju enligt gammal uppgift ska vara byggd på 1890-talet. Änkan Lena dog i sin stuga den 11 februari 1901, vid 65 års ålder. Stugan fungerade efter änkan som statarbostad för Sörgårdens statare. Stugan ansågs även vara vägglusfri då den stod obebodd långa perioder. Som med allt omkring oss så ger vi det smeknamn eller namn vi förknippar och känner igen saker med. inom ortnamnsforskningen har jag funnit anteckningar att man om den här stugan sa ”Lena” när man pratade om den och ”Lenastället”. Det är så som även ett namnlöst hus får ett namn. När sedan namn ska in i byråkrati och myndigheter kan de få en mer fast namngivning liksom denna fick någon gång i mitten av vårt förra sekel nämligen ”Lenastugan”.

1975 köptes både Ullstämma Mellangård och Sörgård av Linköpings kommun och Lenastugan har sedan dess ägts och hyrts ut av kommunen. 2015 fick Hembygdsföreningen köpa stugan för 1 kr under förutsättning att stugan flyttades till Hembygdsparken. Detta  genomfördes 2015 med hjälp av medlemmar och ett antal sponsorer.

Stort TACK till medlemmar, sponsorer och bidragsgivare som välvilligt bidragit till att flytten
av Lenastugan blev möjlig och till tillkomsten av Textilmuseet.

Bilder från 2014 innan Lenastugan flyttades till Landeryds Hembygdspark.

Efter flytt började det omfattande arbetet med att färdigställa stugan både utvändigt och invändigt. Under 2016 till 2020 jobbade “måndagsgruppen” ihärdigt med att mura kakelugn och öppen spis samt isolera, putsa väggar och lägga golv på loftet samt måla väggar och tak och slipa golv i bottenplan där textilmuséet så småningom skall inrymmas. När detta är klart kommer slutarbetet med att dra el till belysning och radiatorer.

2020 började inredning av kommande utställning av textilier och kläder som flyttades från gamla textilmuséet i torpet Bergdalen till sin nya plats i Lenastugan. Invigning planeras under 2022.


Textilmuseet under uppbyggnad.