Detta har hänt 2015

LHF-banner_800x157

2015-02-23 Årsmöte
Måndagen den 23 februari hölls årsmöte i Landeryds Församlingshem. 105 medlemmar infann sig till förhandlingarna. Ordförande Per-Arne Johansson hälsade välkomna. P-A medgav att detta var inte hans starka sida. Men han lyckades ändå, med hjälp av den “lathund” text han fått av sekreteraren Leif. Vilken han följde ordagrant.

Lasse Ström valdes till mötesordförande och Leif Johansson till mötessekreterare. Per-Arne Johansson omvaldes till ordförande ytterligare ett år. Nya i styrelsen blev Pelle Edoff som efterträdde Nils-Holger Carlson som ingått i styrelsen sedan 2008. Suppleanterna Christer Schmiedt avgick även han, dock bara efter 1 år. Hans efterträdare blev i stället Ping Sidbo.
Ping presenterade sig för mötesdeltagarna och berättade att som barn och ungdom hette Inger Johansson, och är uppvuxen i Hjulsbro, så hon känner starkt för bygden.

Därefter var det kaffeservering. Efter kaffet kåserade historikern, författaren och fd. ordförande Joakim johansson
om “De Mänsker, jag inte mött”.
Joakim har i hembygdföreningens bildarkiv gått igenom bilder på människor, hittat bilder från olika år, platser och vinklar för att jämföra ansiktsdrag, hållning, stilar och kläder för att knyta samman olika personer som för länge sedan gått ur tiden och vilka han aldrig någonsin mött.

Hembygdsföreningens styrelse tackar för tillslutningen av medlemmar. Dessutom hoppas styrelsen på att få hjälp av många frivilliga krafter, inte minst vid våra aktiviteter

2015-11-02 Medlemsträff
Landeryds Hembygdsförening,
har haft medlemsmöte i Landeryds Församlingshem måndagen den 3 november. Sekreteraren Leif Johansson hälsade de 115 närvarande medlemmarna välkomna. Dagens huvudkåsör hälsades välkommen. Hur lång är mikrofonsladden frågade hon? Carina Glenning, kåsör på corren kan nämligen inte stå still menade hon, ej heller föreläsa med skorna på. Carina sparkade av sig skorna och inledde sitt föredrag, kåseri.
Ett kåseri som lockade publiken till skratt och igenkänningstecken. Efter föredraget inmundigades kaffe med dopp.
Därefter informerade styrelsen, bl.a. genom Pelle Edoff och Mats Franzén som tillsammans med “måndagsgruppen” håller i aktiviteten att flytta Lenastugan, till hembygdsparken. Pelle berättar att hembygdsföreningen fått köpa Lenastugan av Linköpings kommun för en krona, som i slutänden kom att kosta 4.50 inklusive administrationskostnader, en dålig början, tyckte Pelle. Pelle och Mats berättar att stugan skall lyftas hel och beräknas stå i hembygdsparken under vecka 48, då föreningen anordnar sin julmarknad. Mats berättar att en sådan flytt kostar en del pengar, så åhörarna ombads skänka sitt bidrag till föreningen.
Kvällen avslutades med lottdragning där 11 personer blivit lyckliga vinnare efter att ha köpt 400 lotter.

Till Startsidan

Theme: Overlay by Kaira