Detta har hänt 2016

                                                                 

2016-04-04 Medlemsmöte: Normalt brukar LHF hålla sina möten u Landeryds Församlingshem, men denna gång var det upptaget. Därför flyttades detta möte till Hjulsbro IKs klubbhus på anrika Skogsvallen i Hjulsbro. Marie Hagsten, byggnadsantikvarie på Östergötlands museum skulle berätta om “Östgötsk byggnadskultur – finns den?”  Byggnadskultur som är speciell för Östergötland och vad som inte är det, samt kunskap om äldre byggnader i stort. Men Marie blev sjuk, så hembygdsforskaren Joakim Johansson fick med kort varsel hoppa in i stället. Joakim visade bilder över Landeryd och Hjulsbro samt hade en dialog med de närvarande om deras minnen.  

12016-02-22  Landeryds Hembygdsförenings har haft årsmöte måndagen den 22 februari.

Landeryds hembygdsförening är en av Östergötlands största. I verksamhetsberättelsen gick att läsa att vid 2015 års slut hade föreningen 807 medlemmar.
Vid årsmötet var 107 av dessa närvarande. De beslutade bl.a. att omvälja Per-Arne Johansson till ordförande samt omvälja Leif Johansson och Pelle Edoff. Nyvälja Göran Larsson i styrelsen. Ett år kvar på mandattiden har Lennart Carlsson, Lars Andersson och Lasse Ström.                             Till suppleanter omvaldes Ping Sidbo och nyvaldes Göran Eriksson, kvar på ytterligare ett år som suppleant sitter Elisabeth Sjölund.                            Avgick gjorde Mats Franzén ur styrelsen, för att i stället hamna i valberedningen.                               
Under 2015 genomfördes 54 aktiviteter med Styrelse/medlems- och informationsmöte, tipspromenader, bakluckeloppis, städdagar, hembygdsvandringar, nationaldag, friluftsgudstjänst, allsångskvällar, skolaktiviteter, julmarknader samt Aktivitetsdagar tillsammans med andra, såsom värd för ÖHF:s årsmöte, SSN:s Nostalgirevy och Teatergruppen Kulturaktörerna.    
Efter årsmötesförhandlingar och kaffe kåserade fd. ordförande och hembygdsforskare Joakim Johansson om Kinda kanal –  “människor och fartyg” om kanalen i allmänhet och om Kinda kanal genom Landeryd i synnerhet.                                                                                  
Landeryds Hembygdsförening ser farm mot att under våren kunna starta upp renoveringen av det nya husprojektet i hembygdsparken, “Lenastugan” som i november flyttats från sin plats vid Ullstämma till just hembygdsparken. Styrelsen hoppas på många hjälpande händer från både gamla och nya medlemmar.

Till Startsidan

Theme: Overlay by Kaira