Detta har hänt 2018

Styrelsen har fr o m årsmötet den 19 februari 2018 bestått följande ledamöter:

Ordförande: Per-Arne Johansson till och med 23 april som då lämnar uppdraget på egen begäran.

Vice ordförande: Lars E Sandström

Ekonomiansv./kassör: Håkan Johansson

Sekreterare: Lars Andersson

Ordinarie ledamöterna: Lasse Ström, Per Edoff, Göran Eriksson

Sty.supppleanterna: Margareta Gylling, Sofia Ellis, Håkan Enquist.

Adjungerad i styrelsen: Ragnar Ronneteg, med ansvar för bidragsansökningar och dokumentation.

Revisorer Anita Lindberg och Björn Karlsson rev.suppleanter Monica Andersson och Bo Thor.

Valberedningen: Leif Johansson sammankallande, Cecilia Schmiedt, Christer Eriksson och Ping Sidbo.

Föreningens ekonomiska årsredovisning kommer att finns tillgänglig vid årsmötet och föredrages av föreningens Ekonomiansvarig/kassör.

Medlemsantalet var 549 st medlemskonto=(familj) vilket motsvarar 806 st personer vid årets slut.

Mötesverksamheten har utgjorts av 14 protokollförda styrelsemöten samt ett arbetsmöte.

Medlemsinformation har förmedlats genom fyra medlemsblad och de tre senaste medlemsbladen har fått ett helt ”nytt ansikte i fyrfärg” samt via föreningens hemsida, Facebook samt nystartade Instagram. Dessutom har en informationsbroschyr framställts och delats ut till besökare samt boende i hembygdsparkens närområde.

Programpunkter under året:

Årsmöte i Landeryds församlingshem 19 februari med 101 deltagare. För underhållningen svarade Disa Bäck och Elina Mattsson.

Medlemsmöte i april där Jocke Johansson kåserade under rubriken ”Den gubben bodde i Landeryd” och frågade de 80 deltagarna om gamla fotografier.

Tips- och bingopromenader, vid fyra tillfällen på våren och fem tillfällen på hösten. Start vid Smedjan i hembygdsparken och frågorna gjordes av Göran Eriksson.

Totalt antal deltagare 672. 

Bakluckeloppis två på våren och en på hösten. Det första den 29 april förgylldes med veteranbilsutställning i parken. Uppskattat besökarantal var ca 200 för alla tre arrangemangen.

Vid Vårstädning i maj deltog 19 föreningsmedlemmar och vid Höststädning lördagen den 13 oktober, 24 deltagare.

Vandring på Landeryds kyrkogård med Jocke Johansson och prästen Annika Johansson lockade 35 deltagare.

Auktion i hembygdsparken med bland annat saker från föreningens bod i Bogestad. Lasse Ström agerade som auktionsutropare.

Cirka 100 besökare var där och bjöd på varorna vilket gav ett bra ekonomiskt tillskott i vår kassa.

Nationaldagsfirande i hembygdsparken med uppskattningsvis över 1500 besökare. Talare var författaren Anna-Karin Cardell. För underhållningen svarade Åtvidabergs Musikkår med drillflickor, Folkungagillets spelmän och dansare, kören Omkvädet, Mr Goran som underhöll alla barn med sitt trolleri och buktaleri. Samt Doghouse Darlings med Ann-Sofie Nord.

Deltagande i Ekholmsdagen med lotteriförsäljning och försäljning av sygruppens alster samt musicerande av Lasse Ström.

 Friluftsgudstjänst i hembygdsparken på midsommardagen med prästen Lisa Kjellgren och en kyrkomusiker. 62 personer kom dit för att delta.

Två söndagar i juli ordnade familjen Schmiedt sommarcafé i Smedjan. Vädret och fotbolls-VM påverkade troligen publiktillströmningen negativt, men de som kom fick utomordentlig service och blev nöjda.

Teatergruppen Kulturaktörerna uppförde Jocke Gustavssons musiklustspel ”Bäddat för galenskap” med sju föreställningar i slutet av augusti och i början av september. Även musikgruppen Tombola medverkade och föreningen sålde kaffe och korv. Antal besökande totalt vid dessa 7 tillfällen blev 1 400.

I vecka 37 var det traditionsenligt skoldagar i hembygdsparken med deltagande från Hjulsbroskolan och Harvestadsskolan. Organisatör som vanligt ”fröken” Elisabeth Sjölund.

Medlemsmöte den 5 november i Landeryds församlingshem hölls för ca 50 medlemmar och vice.ordf. redovisade delar av som hänt i parken under våren, sommaren och hösten i form av ett bildspel samt musikunderhållning av Lasse Ström och Göran Olsson.

Deltagande i Julmarknaden i Linköpings Trädgårdsförening med försäljning av lotter och böcker vilket gav ett bra ”pengatillskott” i kassan. 

Föreningens egna julmarknad ”Lill-Gammal Jul” söndagen den 25 november med ett tjugotal utställare, kaffe, korv, glögg och tomte. Uppskattningsvis 700 personer kom i det strålande vädret. Vilket betydde att all försäljning av grillkorv, kaffebrödtog slut innan vi stängde grindarna kl 16.00. Och tomtens alla godispåsar till barnen också tog slut. 

Loppis-boden i parken har varit öppen vid alla våra publika evenemang. Ansvariga där har varit Heidi Stafflin, Britt Albinsson och Linnéa Lunnbäck. Försäljningsintäkterna har ökat mot föregående år. Vilket är glädjande samt ett stort tack för Era arbetsinsatser i ”boden”. 

Övrigt: Föreningen har under året fått bidrag från Westman-Wernerska stiftelsen för iordningställande av Lena-stugan med 360 000 kronor och för dokumentation och kulturinventering med 60 000 kronor. 

Västergårdens bod i Bogestad har utrymts och överlämnats till Landeryds Golfklubb, för dess ungdomsverksamhet.

Lenastugan har fått tak, golv, spiselhäll, skorsten och putsade innerväggar under året. Inredning i övrigt förväntas bli färdig under 2019 och stugan blir sedan föreningens textilmuseum.

Tre studiecirklar har varit igång under året i samarbete med studieförbundet NBV. En hemslöjdsgrupp, en för bevarande av Lena-stugan och en om föreningens organisation.

Hemsidan. Föreningens hemsida har under 2018 genomgått en stor förändring. Enligt tillgänglig statistik är besöksantalet ca 18 000 kulturintresserade. På hemsidan kan man läsa och se de tusentals bilder och dokument som finns inlagda.

Inventering och digitalisering. Under 2018 har stora delar av föreningens bilder och dokument digitaliserats. Inventering av gåvor och museiföremål med mera pågår även.

Om- och tillbyggnad. Under året har föreningen arbetat med ansökningar om kulturmedel för att bygga hygienutrymmen samt bygga till vagnslidret/verkstaden till blivande museum.

 

  
Theme: Overlay by Kaira